Acribiskup

Smiř se a odpusť svým nepřátelům (14)
žehnající: tebe doprovází síla.
viděti ho: rychlá smrt.