Akademik

Býti jím: bohatství, ale i smysl pro noční život.
Viděti ho: někdo si od tebe vypůjčí