Amputace

některého údu: očekává tě zranění nebo někoho z rodiny