Děti

Děti viděti hezké – jest dobře, hrát si viděti – veselé mysli býti, padat viděti – s bázní něco začínáš, nositi – lidumilnost
Dětské hry se cvičiti – nevinné radosti
Dítě s kojnou viděti – pro těhotné porod děvčete, pro jiné nebezpečná nemoc