Džbán

Džbán vodou naplněný – neštěstí
džbán rozbíti – smrt
ze džbánu nalévati – nemoc
džbán naplněný vínem – svatba
Džbánek na pivo s okrasami – veselost