Had

Hady viděti – málo nového uslyšíš
Hadům nemůžeš utéci – špatná naděje na lepší časy, od nich pokousán býti – rušení šťastného svazku, zabíti – vítězství nad svým nepřítelem
Hada viděti se točiti a kroutiti – všelijaké trápení, vidět jen tak – sveden býti