Kalamář

Kalamář převrhnouti – potká tě velké neštěstí
Kalamář – nevěrně zrazen býti, míti – nějaké nebezpečí přemoci