Kleknout / Klečeti

Klečeti – čest vzdávati
Klekání slyšet zvoniti – pokoj a klid
Kleknouti – pod pantofel se dostaneš