Kohout

Kohout, když snese vejce – sláva, čest a štěstí, chytiti ho – do rozepře přijdeš, kohouty se navzájem klovat viděti – mnohým radovánkám přítomen budeš, viděti s velkým hřebenem – oblíben býti, kokrhat slyšeti – dej pozor na svůj obchod