Kola

Kola – nemoc, když jsou rozlámaná – velké zdržení, dělat viděti – jiným nápomocen býti
Kolo – změna
Kolo štěstěny viděti – neštěstí
Kolovrátek viděti – nestálost, na něj hráti – veselá mysl