Kornout

Kornouty ( mnoho ) viděti – cizoložství se dopustiti