Korunování / Koruna

Korunován býti – smutek
Korunování krále aneb holdování – okamžité štěstí
Korunu z květin míti – nekalé radosti, z lidských kostí – smrt aneb těžká nemoc, vzíti – důstojnost a vážnost, stříbrnou aneb z prostšího kovu míti na hlavě – dar obdržíš, ze zlata na hlavě míti – marnivost, myrtovou – na svatbu jíti aneb sám svatbu míti