Krápník

Krápník, pod ním stát – do nepříjemností se dostati