Les

Les javorový viděti, stojíš-li pod ním – příjemný výlet, viděti s pěknými stromy – naděje na lepší časy, v lese se procházeti – zámožným se státi, v lese zpívati – veselé časy, hořet viděti – velkou škodu utrpěti, v tmavém lese býti – smutek