Moucha

Mouchy bez křídel – radost, štěstí
mouchy létat viděti – štěstí, čest
od nich býti poštípán – budeš ošizen
zabíti – nepřátelství odraziti