Ramena

Ramena – milost, bohatství, když je jich více – protivenství
Rameno useknuté nebo uříznuté na pravé straně – přítel nebo příbuzný muž umře, stane-li se to levé straně – zemře příbuzná žena, rameno přelomené – neštěstí a protivenství
Rameny krčit – váhavost