Schody

Schody viděti – radosti se dožíti, na ně vystupovati – neštěstí, starost