Šíp

Šíp, s ním stříleti – sám sebe do neštěstí uvrhnouti
Šípy viděti – roztržky, zamilovati se, vystříleti – učiniti vyznání lásky