Strom

Strom, je-li bez květu – tvá záležitost se ukončí, plný ovoce – zisk, když ho blesk rozpoltí – dva milující budou odloučeni
Strom, lezeš-li na něj – čest, spadneš-li dolů – nebezpečí života
Stromy vysoké a zelené – jmění bude přibývati, když se kácejí – neštěstí