Studna

Studna – štěstí, když z ní voda přetéká – velká ztráta, do ní spadnouti – úzkostlivé časy, pro dívky a chlapce dobré zásnuby
Studnu na hradě viděti – chudým dobře, bohatým zle