Těhotenství

Těhotná býti – bohatým starost a trampoty, chudým bohatství, svobodným ženění, ostatním nemoc
Těhotná býti a poroditi – všeobecně smrt, jen chudým a dluhy stísněným vysvobození z nouze
Těhotné viděti – pro manželé štěstí, všeobecně – do mrzutostí přijíti, trýznit viděti – do špatného postavení přijíti, vidět poroditi – od nějaké neřesti osvobozen býti, v bolestech viděti – vážnost svých spolubližních, od pronásledovatelů osvoboditi – dobré předsevzetí učiniti, s nimi se baviti – od velkých starostí osvobozen býti