Uhlí

Uhelné doly viděti – sňatek s vdovou
Uhlí, viděti – utrhačnost, vzíti do ruky – škoda z nepozornosti