Vrásky

Vrásky míti na obličeji – až do stáří mladiství vzhled zachovati