Vůz

Vůz převrhnout se viděti – brzké neštěstí, s nákladem – dobrý zdar v obchodu, na vůz vylézati – opatrným býti, s mnoha koňmi viděti – své přání viděti splněné, překotit se viděti – ztráta jmění