Ženit se

Ženichem býti – příjemnosti
Ženiti se – brzká nemoc nebo trudomyslnost