Zrcadlo

Zrcadlo viděti – churavé tělo míti
před ním státi a oblékati se – k nějaké slavnosti jíti
se zlatým rámem viděti – do dobrého stavu přijíti
v něm se viděti – ztracen býti
před ním seděti – toužení po milovnících