Itálie

Itálií cestovat toužíte po jihu
Hovořit s Italem: měli byste se chránit před zloději

Inženýr

Inženýrem býti: svou budoucnost si sám vybudujete

Inzerát

Inzerát číst v novinách: jste nerozhodní

Invalidita

Invalidu viděti: varování před napadením
Invalidou být: ztratíte svou samostatnost

Inkoust

Inkoust připomíná, že je třeba vyřídit nedořešené záležitosti.
Inkoust rozlít: úmluva dopadne nečekaně nepříznivě

Inflace

Inflaci prožívat: úplná ztráta majetku a bankrot mít sen o inflaci během soudního procesu: tento proces prohrajete

Indie

Indií cestovat nebo cestovat do Indie: nečekané dědictví
Vidět indické figury: budete se zabývat okultismem

Indián

Indiána vidět: budete pronásledováni lstivými lidmi

Iluminace

Iluminace, slavnostní osvětlení vidět: očekávejte radost