Žně

Žně míti při špatném počasí – zlé znamení, býti na nich přítomen – brzké vyplnění tvých žádostí
Žnouti vysoké obilí – štěstí v tvém obchodu

Žluč

Žluč v sobě cítiti – ztráta, mrzutost, domácí nesvornost, viděti – ženám peníze, mužům nemoc

Žloutenka

Žloutenku míti aneb viděti – nahodilé štěstí

Žízeň

Žízeň míti – truchlivost a nepokoj, když ji nemůžeš uhasiti – marná námaha v jiné věci, uhasiti – vyslyšení nějaké prosby
Žíznivému dát píti – vděčnost
Žíznivý ke studni přijíti a nemoci se napíti &#…

Žito

Žitné pole viděti – užitek, radost, klasy trhati – výhru míti
Žito do ruky bráti – neduživý býti, jísti – dobrá pověst jde o tobě, sám vázati – radost, řezati a vyschlé viděti – škodolibým býti…

Žíla

Žíly viděti – duševní strach, viděti otevřít – tvoje mysl se zkormout, sobě otevříti nechati – budeš mít hádku

Žid

Žid – škoda
Židy, od nich nějakou službu míti – nenadálé veselí, štěstí, s nimi mluviti – ztratiti na vážnosti, vést s nimi obchod – ztráta dříve nabytého jmění

Žezlo

Žezlo míti – nedostatek, bída, starosti

Žena

Ženu svou jinému oddati se viděti – zjinačení tvého stavu Žena, když vidí svého muže s jinou – porodí dceru Ženy, mnoho jich pohromadě viděti – ukřivdění Ženu líbati – zisk, vzíti si – svár Ženu krásnou viděti – jsi zamilovaný, se zrzavými vlasy – býti pronásledován, s dlouhými vlasy – štěstí a čest Ženám […]

Ženit se

Ženichem býti – příjemnosti
Ženiti se – brzká nemoc nebo trudomyslnost