Guma

žiješ rád v nepravostech

Gruntovat

sebe viděti – nečekané objevení se pohřešované osoby

Grog

píti – dlouhé mrzutosti i nevěra

Groše

stříbrné nalézti – bohatství

Grešle

sbírati – chudoba a žebrota, též lítost

Granát

najdeš-li jej a zvedneš – nemoc
polodrahokam viděti – láska k vlastnímu národu
viděti vybouchnouti – zlá novina oloupí tě o štěstí
vojenský viděti – nebezpečí výbuchu

Goliáš

potkati ho a s ním mluviti – pro ženu dostaveníčko, pro muže prospěch u ženy
spatřiti ho s Davidem – přemůžeš sebesilnějšího

Glycerin

píti – hysterie

Generál

viděti ho – rvačka v domě, podvod či mrzutost

Gatě (Kalhoty)

ztratiti – škoda na jmění