Abatyše

Vidět – v domě velká změna.

Černoch

jej viděti – smutná novina
s ním mluviti – obdržíš zprávu zdaleka

Koberec

– význam osciluje mezi pudovým symbolem (předměty a nečistoty) a citovým symbolem (mokrý koberec) – část nevědomí, na kterém ulpívá morální špína – mokrý koberec: citová náplň mysli, podle předmětů či nečistot na koberci můžeme usuzovat, co nám k čisté citové náplni ještě chybí – čistit: vyprazdňování mysli – proměňující se koberec: změna náplně mysli; […]

Sex

provozovati: Kdo je tím druhým nebo druhou? Pokud se vám zdá o někom nevhodném, např. ženatém příteli, může být sen bezpečnostním ventilem pro vaše city a zároveň varováním, že jste zašli příliš daleko. Pokud je ve snu vaše sexuální orientace jiná, než normálně, možná sen odhaluje vaši nepřiznanou náklonost nebo radí, abyste se věnovali více […]

Žně

Žně míti při špatném počasí – zlé znamení, býti na nich přítomen – brzké vyplnění tvých žádostí
Žnouti vysoké obilí – štěstí v tvém obchodu

Žluč

Žluč v sobě cítiti – ztráta, mrzutost, domácí nesvornost, viděti – ženám peníze, mužům nemoc

Žloutenka

Žloutenku míti aneb viděti – nahodilé štěstí

Žízeň

Žízeň míti – truchlivost a nepokoj, když ji nemůžeš uhasiti – marná námaha v jiné věci, uhasiti – vyslyšení nějaké prosby
Žíznivému dát píti – vděčnost
Žíznivý ke studni přijíti a nemoci se napíti &#…

Žito

Žitné pole viděti – užitek, radost, klasy trhati – výhru míti
Žito do ruky bráti – neduživý býti, jísti – dobrá pověst jde o tobě, sám vázati – radost, řezati a vyschlé viděti – škodolibým býti…

Žíla

Žíly viděti – duševní strach, viděti otevřít – tvoje mysl se zkormout, sobě otevříti nechati – budeš mít hádku