Žízeň

Žízeň míti – truchlivost a nepokoj, když ji nemůžeš uhasiti – marná námaha v jiné věci, uhasiti – vyslyšení nějaké prosby
Žíznivému dát píti – vděčnost
Žíznivý ke studni přijíti a nemoci se napíti – protivenství, marná snaha