Černoch

jej viděti – smutná novina
s ním mluviti – obdržíš zprávu zdaleka

Čokoláda

Čokoládu viděti, míti aneb jísti – zdraví a zdar

Čočka

Čočku jísti – dobré časy míti, roztrousiti – sám sobě škodu učiniti, viděti – své věci dobře upotřebiti

Čížek

Čížka zpívat slyšeti – někoho poznati

Čtení

Čísti zábavné knihy – útěcha, uspokojení, knihy poučné aneb pobožné – šťastná spokojenost, psané – zámožnost

Čísla

1 – spokojenost
2 – klevety
3 – práce
4 – marné namáhání
5 – půtka
Číslo viděti – štěstí v loterii míti, psáti – mnoho zaneprázdnění, smazati – sám sebe ošiditi, táhnouti, které se ti…

Česnek

Česnek viděti aneb cítiti – hádka, trhati aneb koupiti – se Židy obchod vésti, jísti – nečistota

Česat se

Česati se – prospěch, česati zamotané dlouhé vlasy – těžká, marná práce

Červ

Červy viděti – před zlomyslnými se měj na pozoru, zabíti – od neduhu opouštěn býti, před nimi se leknouti – výstraha před nepřítelem

Červánky

Červánky – dobrá naděje