Fíky

Vidět nebo jíst a chutnají-li ti – sladké – štěstí v lásce
pomocí jiné osoby dosáhneš majetku nebo lepšího postavení.
Darem je dostat – těš se, neboť se přibližuje splnění toho, na co tak dlouho čekáš.
Jíst n…

Fermež

Natírat s ní – úraz, přelévat nebo rozlít jí – varuj se nebezpečí.

Fůra

Fůru velkou viděti – obohacení

Františky

Františky voňavé zapáliti – na pochlebníka se snížiti, viděti, vidět zapáliti – lichocení

Foukat

Foukati – oheň, do rukou – dary někomu posílati, když fouká vítr – svár

Forman

Formana aneb vozku viděti – rozepře, hněv

Flétna

Flétna, na ni hrát – hádka a ztráta

Fíky

Fíkový strom, listy z něho trhati – zahanben býti
Fíky sušené – zmenšení jmění, darem obdržeti – přátelské zacházení, jísti – k lepším poměrům se vzmoci

Fialky (Fialka)

Fialky trhati – šťastné manželství
viděti na jaře – štěstí, avšak viděti v jiném ročním období znamená neštěstí
s nimi se okrášliti – skromnost

Fazole

Fazole jísti – nemoc, také špatná pověst, sázeti – nové zaměstnání
Fazole aneb ledvinový hrách jísti vařené – dlouhotrvající rozepře, jsou-li fazole syrové – důležitá věc, fazole když pěkně rostou a kve…