Džbán

Džbán vodou naplněný – neštěstí
džbán rozbíti – smrt
ze džbánu nalévati – nemoc
džbán naplněný vínem – svatba
Džbánek na pivo s okrasami – veselost

Dýmka

Dýmka, kouřiti – radost a zisk, roztlouci – pokoj před pronásledováním

Dýka

Dýka, býti s ní poraněn – smutné návěští, někoho s ní poraniti – vítězství, míti – očekávané zprávy konečně obdržeti

Dvůr

Dvůr knížecí viděti – úklady činiti

Dvojče

Dvojčata viděti – požehnání v manželství, svobodným svůdnictví a starosti

Dveře

Dveře viděti spálené – tvá aneb tvého příbuzného smrt

Důtka

Důtku aneb domluvu někomu činiti – odvážlivým a neprozřetelným býti, sám dostati – potrestán býti

Důstojník

Důstojníkem se státi – bohatým dobře, chudým utlačování

Dům

Dům bourat viděti – odstranění nějaké překážky, stavěti – do lepšího stavu přijíti, hořet viděti – nenadálé štěstí,
Dům pěkný a velký viděti – započneš obchod
Dům chatrný – nemoc a smrt
Dům s…

Dukát

Dukáty viděti – veselost, najíti – šťastný býti, dostati – snášenlivost