Dům

Dům bourat viděti – odstranění nějaké překážky, stavěti – do lepšího stavu přijíti, hořet viděti – nenadálé štěstí,
Dům pěkný a velký viděti – započneš obchod
Dům chatrný – nemoc a smrt
Dům stavěti vlastníma rukama – budeš nemocný aneb umřeš, též škoda a neštěstí