Úžlabina

Úžlabina, výmol – zlé znamení, v ní vlka viděti – zlého nepřítele přemoci

Úzkostlivost

Úzkostlivost srdce míti – brzká smrt

Útěk

Útěk, někomu pomoci k útěku – pro dobrotu na žebrotu
Sám utéci – nebezpečí šťastně ujdeš

Upadnout

Upadnouti – umříti

Úpadek

Úpadek, bankrot – jistá záležitost se ukončí

Uniforma

Uniformu míti – čest a sláva

Umývat se

Umývati se – bohatším býti

Umyvadlo

Umyvadlo s vodou – blízké úmrtí

Umrlčí (Mrtvou)

Umrlčí kosti viděti – různice, hádka
Umrlčí hlavu viděti – nějaké tajemství odkrýti
Umrlčí komoru ( márnici ) navštíviti aneb viděti – milovaného přítele ztratiti aneb nemocným býti

Umřít

Umírajícímu útěchu slibovati – do dobré pověsti se dostaneš
Umříti sám – dlouho na jednom místě zůstati, zase se zpět vrátiti – dobře, chtíti – zdraví, viděti – do zármutku přijíti