Umřít

Umírajícímu útěchu slibovati – do dobré pověsti se dostaneš
Umříti sám – dlouho na jednom místě zůstati, zase se zpět vrátiti – dobře, chtíti – zdraví, viděti – do zármutku přijíti