Vzduch

Vzduch, viděti čistý a jasný – štěstí v přátelství, lásce a ve všem podnikání
Vzduch mlhavý – starost a trampoty, příjemný a vonný – pokoj a příjemnou společnost

Vyzáblost

Vyzáblý býti – hádka, škoda, starost

Vyšívání

Vyšívání, šaty míti vyšívané – čest a užitek

Vysvobodit

Vysvoboditi někoho – požehnání v obchodě

Výstřel

Vystřelení z děla slyšeti – hrozící záhuba

Výslech

Výslech – tajný hřích

Výskat

Výskati – špatná společnost, slyšeti – polepšení sebe samého

Výr

Výra viděti – pobožného člověka poznati

Vyrážka

Vyrážka na těle – opovržení, nevěra v manželství

Vymetat

Vymetat sklep – neštěstí v obchodě, světnici – domýšlivé naděje si dělati