Výskat

Výskati – špatná společnost, slyšeti – polepšení sebe samého