Hýřit

Hýřiti celou noc ve veselé společnosti – štěstí a radost

Hvězda

Hvězdu jasnou svítit viděti – rozjasní se ti v mysli
Hvězdy, velké množství – šťastné znamení
Hvězdy padat viděti – smrt, smutek a starost,slabě svíticí – velké neštěstí, na nebi viděti – štěstí v …

Husa

Husy, viděti – výhra, zabíti – oprostíš se od hlupáka, pásti – zaměstnání, husám peří škubati – hlupáky zahanbíš, krmiti – hlupáka v jeho hlouposti posilníš, létat viděti – ztráta
Husí pečín…

Hůl

Hůl, míti – lehkomyslnou milenku, o ni se opírati – nemoc a nebezpečí, s holí něco bíti – nepřátele odstraníš, též štěstí

Hudba / Huebníci

Hudba – nemoc v hlavě, protivenství
Hudební sbor – dobré zdraví
Hudebníci – výlohy

Hřebík

Hřebík zatloukati – v zapletených případech býti odhodlán s ním něco upevniti – danému slovu věrný býti
Hřebíky, ze dřeva vytahovati – spořivost, kovat viděti – sobě a jiným prospěšným býti
Hřebíky kři…

Hřbitov

Hřbitov viděti a býti na něm – blízké štěstí
procházeti se po něm – blízká smrt někoho z tvé rodiny
v uzavřeném býti – uzdravení milé osoby

Hruška

Hrušku jísti, zralou – rozkoš, nezralou – smutek, planou a hořkou – bolest a neštěstí, dobrou – přemůžeš neštěstí
Hrušky, jak na stromě visí – dobrá vyhlídka do budoucnosti, když jsou hrušky od červů…

Hra

Hru vysokou hráti a vyhráti – ztratíš přátele a útěchu
Hru loutkami viděti – málo důležitou službu dostaneš

Hrozny

Hrozny jísti, zralé – obveselení, nezralé – starosti a nepříjemnosti, světlé – osvědčení své nevinnosti, červené, modré aneb černé – spácháš zlý skutek
Hrozny tlačiti – své věci dobře upotřebíš