Hřebík

Hřebík zatloukati – v zapletených případech býti odhodlán s ním něco upevniti – danému slovu věrný býti
Hřebíky, ze dřeva vytahovati – spořivost, kovat viděti – sobě a jiným prospěšným býti
Hřebíky křivé narovnati – pozornost v domácnosti, najíti – štěstí