Obličej

Obličej viděti hezký – do smrti daleko, hezké živobytí
škaredý – nepřátelství, smrt
krásný ve vodě viděti – čest a dlouhý život
obličej bez nosu – smrt

Nůž / Nůžky

Nůž viděti – pozvání do společnosti, odložiti – výstraha, brousiti – čekají tě rozepře, míti – pronásledování, též chudoba, s ním řezati – nestálost v zaměstnání, s ním se pořezati – posměc…

Nula (0)

Nulu ( číslo ) viděti – vážnost a jmění

Nudle

Nudle – návštěva

Noviny

Noviny čísti – posměch

Novinka

Novinku slyšeti – stane se opak tvého snu

Notář

Notáře přicházejícího viděti – důležité noviny, psát viděti – podíl na dědictví, s ním něco projednávati – brzký sňatek

Nos

Nos velký míti – spokojenost
rozdvojený viděti – různice
bolavý míti – lidem se ošklivíš
zacpaný míti – neštěstí
jsi-li do něj štípnutý – trest musíš vytrpěti

Noha / Nohy

Nohy, máš-li jich mnoho – pro obchodníky štěstí, pro jiné nemoc nohou jsou-li oteklé – budeš šťastný a bohatý celý život zlomíš-li si nohu – ztráta, odklad cesty, jsou-li nohy ze dřeva – neštěstí jsi-li do nohy kousnut – žárlivost nohy useknouti – hanba a posměch nohy míti lehké – přátelství, zdar v obchodě bolavé […]

Noc

Noc, v noci choditi – zastavení obchodu, když se ti zdá, že spíš, tak tě čeká nemoc Noční ptáky viděti – před započetím podnikání vše dobře rozvaž Noční sovu letět viděti – zmatek v domácnosti, na domě houkat slyšeti – zlé znamení, viděti v klidu – spolčení s falešníky Noční čepec nasaditi – pro svobodné […]