Noha / Nohy

Nohy, máš-li jich mnoho – pro obchodníky štěstí, pro jiné nemoc nohou
jsou-li oteklé – budeš šťastný a bohatý celý život
zlomíš-li si nohu – ztráta, odklad cesty, jsou-li nohy ze dřeva – neštěstí
jsi-li do nohy kousnut – žárlivost
nohy useknouti – hanba a posměch
nohy míti lehké – přátelství, zdar v obchodě
bolavé – přátelé tě zrazují
silné – štěstí a zdraví
nečisté – zlá nemoc
umývati – čistotná domácnost
nohy čtyři míti – pronásledování ti hrozí
někomu nohy líbati – budeš pokořen
když ti někdo nohu uřízne – ztráta dobrého přítele
nohy viděti někomu uříznout – bída a nouze