Sex

provozovati: Kdo je tím druhým nebo druhou? Pokud se vám zdá o někom nevhodném, např. ženatém příteli, může být sen bezpečnostním ventilem pro vaše city a zároveň varováním, že jste zašli příliš daleko. Pokud je ve snu vaše sexuální orientace jiná, než normálně, možná sen odhaluje vaši nepřiznanou náklonost nebo radí, abyste se věnovali více […]

Šustění větru

Šustění větru – neštěstí

Šunka

Šunka všeobecně – dary obdržeti
Šunku jísti – rozmnožení jmění

Štít

Štít, míti – do rozepře zapleten býti
Štít na hospodě viděti – špatný obchod míti, krátká radost

Šťovík

Šťovík jísti – trápení, váznutí obchodu

Štír

Štíra viděti – tajné nepřátele hledati

Štětec

Štětec viděti – s hlupáky zaměstnán býti

Štěstí

Štěstí míti – pronásledování

Štěnice

Štěnice viděti – dlouhá chvíle, hněv, dotěrná známost
Štěnice, od nich poštípán býti – bohatství

Šťáva

Šťávu chutnou užívati – uzdravení, vytlačiti – starost o budoucnost, nemocnému podati – nadržován býti