Šťáva

Šťávu chutnou užívati – uzdravení, vytlačiti – starost o budoucnost, nemocnému podati – nadržován býti