Řídit

Říditi něco – utrpíš ztrátu

Řezník

Řezníka viděti – sám sebe poraniti aneb od jiného poraněn býti

Řetěz

Řetěz na krku nositi zlatý – poctěn býti

Řepa

Řepu viděti – rodinné štěstí, cukrovku na poli – dobrý zdar v podnikání
Řepné pole – velké jmění

Řeka

Řeku čistou viděti – čisté úmysly míti, kalnou a nepokojnou – máš něco zlého v úmyslu

Ředkev

Ředkev loupati – posměch

Řeč

Řeč, když někdo zlou drží – nepříjemnost z neopatrnosti

Řád

Řády viděti aneb nositi – dobrou službu obdržíš

Rýže

Rýži jísti – přírůstek jmění

Rytíř

Rytíř – velké cti dosáhneš