Řezník

Řezníka viděti – sám sebe poraniti aneb od jiného poraněn býti