Tykev

Tykev, viděti – rozloučení, jísti – nemoc

Tygr

Tygr – nepřátelství

Tvář

Tvář míti oteklou – bohatství a štěstí
Tváře plné a zdravé – dobrá vyhlídka

Turek

Turek – přízeň u žen

Tulipán

Tulipány, trhati – lehkomyslné chování
v pokoji míti – do dobrých okolností se dostaneš
zalévati – nedůvtipné děvče milovati

Tři – číslo

Tři aneb trojku ( trojku ) viděti – mnoho štěstí

Třešně

Třešně, jísti – dané slovo nedodržeti, viděti viseti na stromě – stálé zdraví,trhati – jiným škodu činiti, darovati – dobrou vůli míti
Třešňový strom – pěkné počasí

Truhla

Truhlu koupiti – ztráta

Trubka

Trubka, do ní foukati – dobré vyhlídky

Trpaslík

Trpaslíka viděti – od slabých nepřátel pronásledován býti