Chytat někoho

Chytat někoho – úklady

Chvojí

Chvojí zelené viděti – všem dobře

Chvála

Chváliti – dobrý přítel
Chválu slyšeti – dobrá služba

Chudoba

Chudobný býti – všem dobře
Chudobný lid ( mnoho ) viděti – neštěstí

Chudobka

Chudobku trhati – venkovské vyražení

Chřestýš

Chřestýše hada viděti – rozepře

Chřest

Chřest řezati – veselé dny zažíti, jísti – stálé zdraví míti

Chrt

Chrta viděti – novina

Chroust

Chrousty létat viděti – ztráta paměti, chytati – protivenství předejíti

Chochol

Chochol nositi na hlavě – nepokoj