Chroust

Chrousty létat viděti – ztráta paměti, chytati – protivenství předejíti